LABORATÓRNE ROZBORY

Kód produktu 0000LAB
Minimálny odber 1 ks
Skladom skladom
Cena podľa cenovej ponuky
ks

Popis

Zabezpečujeme detailné analýzy hydraulických olejov k dosiahnutiu bezporuchovej prevádzky a vysokej produktivity zariadenia pomocou preventívnej údržby. Analýzy sú vykonávané akreditovanými laboratóriami.

Kvalitné diagnóza na základe výsledkov
Prispôsobivosť schém rozboru olejov
Zvoz vzoriek
Školenia a konzultácie pre zákazníkov
Výsledky na Internete v sekcii FuidLAB
Výsledky v špeciálnej aplikácii ihneď po dokončení analýzy
Triedenie podľa strojov (dielov)
Prehľadné tabuľky, grafy, trendy

Zabezpečujeme vzorkovacie sety pre odber vzoriek

Rozbor obsahuje: 
Fyzikálnochemické parametre 
Kinematická viskozita pri 40 ° C mm²/s (cSt – centistokes), postup je normovaný v STN EN ISO 3104
Číslo kyslosti podľa STN 65 6070 alebo coulometricky ( mg KOH/g )
Prítomnosť vody v oleji podľa normy STN 65 6231, obsah vody v oleji podľa normy STN EN ISO 9029 ( mg/kg alebo ppm )
Infračervená spektrometria 
Obsah prvkov - oterové kovy, znečistenie, aditivácia oleja
Obsah mechanických nečistôt podľa STN 65 6080 podľa noriem ISO 4406:1999 a NAS 1638 
Vyhodnotenie stavu hydraulickej sústavy aj oleja
Prehľad FuidLAB

Príbuzné produkty

MPC Color

MPC Color

MPC Color - príručný spektrofotometer pre meranie znečistenia oleja

skladom
-
RULER

RULER

RULER (Remaining Useful Life Evaluation Routine) - prístoj merania zostávajúcej životnosti olejov a mazív

skladom
-
PRENOSNÉ LABORATÓRIUM KLEENTEK

PRENOSNÉ LABORATÓRIUM KLEENTEK

PRENOSNÉ LABORATÓRIUM KLEENTEK

skladom
-
MEMBRÁNOVÉ TESTY

MEMBRÁNOVÉ TESTY

MEMBRÁNOVÉ TESTY

skladom
-