Čistenie olejov

  • Elektrostatické čistenie – Kleentek

Realizujeme elektrostatické čistenie olejov pomocou prenájmu zariadenia Kleentek. Rozsah čistenia navrhujeme na základe odobraných vzoriek oleja.

  • Mechanické čistenie – sáčková filtrácia, off line filtračné jednotky

Prenajímame mobilné a stacionárne filtračné zariadenia pre mechanickú filtráciu pomocou filtračných vložiek.

 

Analýzy olejov

  • Membránová skúška

Pomocou súpravy na kontrolu kontaminácie poskytujeme merania kontaminácie olejom priamo na mieste alebo v laboratóriu. Použitím technológie membránových filtrov je k dispozícii okamžitý výsledok pre všetky nerozpustné znečisťujúce látky vrátane produktov oxidácie oleja, ktoré sú hlavnou príčinou poruchy stroja. Tvrdé častice je možné pozorovať aj pod mikroskopom, ktorý poskytuje odhadovaný počet častíc a indikáciu typu prítomných materiálov. Ku každej skúške je vystavený záznam s určením čistoty kvapaliny podľa ISO 4407 respektíve NAS kódom. 

  • Laboratórny rozbor

Zabezpečujeme detailné analýzy hydraulických olejov k dosiahnutiu bezporuchovej prevádzky a vysokej produktivity zariadenia pomocou preventívnej údržby. Analýzy sú vykonávané akreditovanými laboratóriami. Výsledky sú prezentované zákazníkom v papierovej forme alebo pomocou webovej aplikácie FluidLAB.


Čistenie olejových nádrží

Poskytujeme čistenie olejových nádrží od nečistôt pomocou priemyselného vysávača a prípravkov Maschinenreiniger. Spätné naplnenie nádrží.


FluidLAB

Online internetová aplikácia pre zákazníkov. Naši zákazníci po prihlásení sa do systému majú k dispozícii prehľad strojov, kompletnú dokumentáciu membránových skúšok a výsledky laboratórnych rozborov. Reporty s výsledkami sú premietané do grafov.