Až 80% mechanických porúch mazacích a hydraulických systémov je spôsobených kontamináciou olejovej náplne. Čím je dosiahnutá kvalita oleja vyššia, tým je výroba kvalitnejšia a tým sa znižuje výskyt veľkého rozsahu problémov. Moderné systémy majú byť uzavreté tak, aby nebol možný prístup znečistenia do olejovej náplne.

Je potrebné odstraňovať kontamináciu už pri zdroji.

Použitie filtrov znamená predchádzať poruchám, nižšie náklady na údržbu a menej porúch hydraulických komponentov.

Kontaminácia spôsobuje 80% opotrebovaní, ktoré spôsobuje mechanické poruchy.

Nálady na odstránenie kontaminácie sú 10krát vyššie než náklady na prevenciu pred kontamináciou

Pre chránte svoje mazivá v každom kritickom mieste pomocou širokého sortimentu našich výrobkov.

Získate dlhšiu dobu prevádzky a budete riešiť menej opráv.

Ak neviete kde začať, náš tím expertov v Hireco Fluid Vám poskytne praktické a skutočne použiteľné rady a nástroje, ktoré je možné realizovať rýchlo a cielene.